Cases

Samarbejde

At få engageret brugere omkring et intranet, ekstranet eller et workspace kræver, at platformen er tilpasset organisationen, at adgang er hurtig alle steder fra, og at den rigtige information er nemt tilgængelig for den enkelte. Vores primære platform er den Umbraco-baserede Uintra.

Automation

Ved at effektivisere og automatisere processer digitalt kan man optimere organisationen. Vi analyserer hele forretningsområdet og bygger, hvor det er nødvendigt og integrerer med andre IT-systemer, hvor det giver bedst mening (AD, ESDH, ERP, CRM etc.).

eHandel

Udvikling af ehandelsløsninger og forretningskritiske B2B-systemer som understøtter forretningen hele vejen gennem salg, produktion og logistik. Vi integrerer med C5, Navision, Economic og flere andre ERP systemer. Langt de fleste løsninger implementerer vi på Ucommerce.

Websites

Vi udvikler websites, der passer præcis til organisationen baseret på Umbraco CMS - både on-premise og UaaS. Vi anvender typisk en række andre komponenter som Elastic Search, Mailchimp, Juicer.IO m.m.

linkedin twitter facebook arrow-left arrow-right