Services

Compent hjælper organisationer med digitalisering. Sammen forandrer vi interne arbejdsgange og eksterne forretningsprocesser.

Vi leverer høj kvalitet - og holder hvad vi lover.

Compent leverer løsninger indenfor områderne ecommerce, selvbetjening, samarbejde, kundeportaler og Apps. Med Compent som partner er du sikker på at dit produkt bliver godt til den aftalte pris.

Ecommerce

Ecommerce / webshops

Vi laver platforme til både B2B, B2C og C2C. Webshops eller in-store løsninger med integration med Navision, E-conomic og Uniconta.

Selvbetjening

Selvbetjeningssystemer

Digitalisering af forretningsprocesser. MitID integration, automatiserede email flow og integration til andre systemer.

Intranet

Intranet og samarbejde

Extra- og intranet platforme baseret på Umbraco. Digitale fællesskaber og videndeling der gør den rigtige information tilgængelig.

CMS

CMS Websites (Umbraco)

Få kontrol over publicering, mediehåndtering, redaktører og brugeradgang med Umbraco CMS.

Kundeportal

Kundeportaler

En kundeportal giver adgang til data for kunder 24-7, forenkler processer og øger loyalitet og kundetilfredshed.

Apps

Apps til iOS og Android

Vi bygger Apps til forretningen med GoNative til iOS og Android. Dette betyder at vi har én grundkode på tværs af platforme i .NET.

Sådan bygger vi digitale produkter

De enkelte trin i den samlede proces er vigtigt for at sikre at det endelige produkt bliver en success. 

Forstå behovet rigtigt

Vi tager altid udgangspunkt I behov. Organisatoriske behov - og de forskellige anvendelsesbehov som forskellige brugergrupper har. Hvad kan defineres som en success - og hvordan det kan måles efter afsluttet projekt.
UX

Prototype

Der er ikke noget projekt der fungerer hvis ikke det er forståeligt for de brugergrupper der skal anvende det. Vi laver altid en fuld klikbar prototype så vi ved hvordan det endelige projekt skal være, inden vi går igang.
UX

Brugerindragelse

Vi inddrager altid de relevante aktører tidligt i processen for at sikre både organisatorisk forankring og at produktet opfylder et virkeligt behov. Vi arbejder typisk mest med kvalitiative interviews i form af fokusgrupper - men også med kvantitativ spørgeskema undersøgelser.

Brugerindragelse bør ligge både tidligt i projektet til kvalificering - men kan også tilføjes efter implementering til at sikre anvendeligheden af det udviklede produkt og lave mindre tilpasninger.

Udvikling

Vi udvikler altid projektet i 2-3 ugers sprint. Dermed kan vi løbende lave demo af det udviklede og tilpasse funktionalitet i det omfang det er nødvendigt. Vi arbejder altid i Microsoft miljø (Azure cloud) og anvender JIRA til projektstyring.
Nataliia

Kvalitetssikring

Vi har en dedikeret kvalitetssikring til alle vores projektet. Vi har både manuelle Test (TestRail) og Test automation (Selenium) tilknyttet alle vores større projekter. Herudover tester vi flere operativsystemer, telefoner og browser versioner, samt OWASP baserede sikkerhedstest.
Olena

Drift og service

Vi tager ansvar både når vi udvikler nye projekter og når vi vedligeholder det vi har bygget. Derfor har vi haft mange af vores kunder i mange år. Vi prioriterer altid sikker drift og overvågning, samt serviceopgaver når de opstår.

Vores standard serviceaftale er din garanti for både stabil drift og den rigtige pris for overvågning, drift og justeringer uden forhøjede priser. For flere offentlige kunder som Ministerier m.f. har vi specifikke serviceaftaler tilpasset forskellige driftmiljøer (f.eks. Statens IT).
Compent havde en professionel tilgang til vores ønsker, og vi har en følelse af at have opnået et stærkt produkt, der er skræddersyet til vores behov og giver rigtig meget værdi for vores kunder
Anders Christensen, IT-chef, Lind & Risør

Sådan arbejder vi sammen

Langt de fleste af vores nye kunder starter med et mindre fastpris projekt. Når de oplever succes med deres produkt udbygger de ofte samarbejdet med en eller anden form for allokationsmodel til videreudvikling og service. Vi ser det som en naturlig rejse hvor behov ændrer sig over tid og vi tilpasser det løbende. 

Fastprisprojekt

Har du et IT projekt du skal have udviklet? Vi laver projekter indenfor faste rammer og giver gerne et fastpristilbud.
Fastprisprojekt

Allokeret team

Få dit eget team dedikeret til jeres IT-projekt fuldtid eller deltid. Hav de tilgængelige kompetencer tilgængeligt uden at ansætte selv.
Allokeret team

Bureausamarbejde

Leder du efter en samarbejdspartner? Vi leverer indenfor .NET, Umbraco CMS og GoNative Apps til Android / iOS.
Bureausamarbejde