Team Danmark
Cases

Team Danmark

Fast allokeret team. Digital platform for atleter, forbund, skoler og andre interessenter.

Compent har arbejdet tæt sammen med Team Danmark siden 2010 og været en fast sparringspartner på en lang række af deres digitaliserings indsatser.

Undervejs har vi samarbejdet med mange forskellige interessenter som Team Danmark-medarbejdere, sportsforbund, skoler og atleter, der alle har været aktive i transformationen. Team Danmark har som mange andre af vore større samarbejdspartnere et fast allokeret team til at tage daglige IT-support opgaver.

Digitalisering af støttekoncept frem mod OL i Tokio 2021

De danske atleters succes i RIO blev i høj grad opnået takket være Team Danmarks skarpe fokus på at støtte de forbund og atleter, der havde de største chancer for at vinde.

Team Danmark arbejdede sammen med Compent om en digitalisering af hele forretningsgangen omkring udvælgelse og tildeling af støtte til forbund for at sikre, at midlerne bliver brugt bedst muligt. Værktøjet til dette hedder Masterplan. Masterplanen skaber et sammenligningsgrundlag mellem forbund og økonomiske prioriteringer.

Kort fortalt fungerer Masterplanen ved, at Team Danmark opstiller ensartede mål for alle forbund, hvorefter de enkelte forbund elektronisk byder ind på, hvordan de vil opfylde målene. Masterplanen er et workflow-system, som gør det muligt for Team Danmark og forbundskonsulenterne at samarbejde elektronisk, indtil der ligger et juridisk grundlag. Det elektroniske grundlag underskrives så for en kontraktperiode, hvis forbundet bliver udvalgt til samarbejde. Efter underskriften kan der justeres på indsatser inden for den fastlagte ramme.

Den nye version blev til som et resultat af evalueringer ude ved forbundene angående hvilke ønsker, de havde til den nye platform. En af de største styrker ved den tidligere platform var programmets transparens og Team Danmarks mulighed for at sammenligne forbund ud fra de samme kriterier. Dette er stadig en væsentlig del af den nye version, men samtidig er det blevet muligt at arbejde mere fleksibelt og løbende ændre og justere indsatser og mål. Med andre ord er det blevet nemmere at understøtte de behov, der er for at lave ændringer undervejs.

 

Compent er en af vore foretrukne leverandører - og en fast sparringspartner.
Thomas Penter, IT-chef, Team Danmark
Team Danmark mobil

Ny mobil app for Team Danmark

Hvordan gør man det lettere for topatleter at finde den information, de har brug for, holde styr på deres aktiviteter og kommunikere med de nøglepersoner, som indgår i deres hverdag?
Læs om Team Danmark mobil app

Foto © Yellows for Team Danmark