CPH
Cases

Umbraco Intranet til Cphbusiness

Intranet for 460 medarbejdere baseret på Umbraco / Uintra.

Cphbusiness er Danmarks største erhvervsakademi. Dette stiller store krav til organisationens interne kommunikationsevner. For at forbedre tilgængeligheden og øge muligheden for at udveksle information og samarbejde på tværs, har Cphbusiness udviklet et intranet baseret på Compents Uintra. 

Intranettet er udviklet som en brugerplatform, som de 460 medarbejdere i Cphbusiness frit kan tilgå fra mobil og computer - uanset, om de er på arbejdspladsen, hjemme eller på farten. Medarbejderne er direkte koblet op med et personligt login, der giver dem adgang til arbejdspladsens interne netværk med præcis den information, de har brug for.

Behov, funktionalitet og proces

Inden igangsættelsen af udviklings- og samarbejdsprocessen havde Cphbusiness lavet en liste med behov og krav til intranettes funktionaliteter. Blandt behovene var ønsket om at kunne lave og dele opslag med alle i organisationen samt muligheden for at kunne “like” og skrive kommentarer til disse. Herudover efterspurgte Cphbusiness en mulighed for at kunne engagere sig i digitale grupper. Uintra tilbyder alt dette, og det var derfor let for Cphbusiness at vælge Compent. Vi indledte samarbejdet med en række møder om Cphbusiness og deres konkrete behov. Dernæst begyndte vi at arbejde med prototyper og opnåede hurtigt et godt resultat.

Cphbusiness

Brugervenlighed skaber resultater

En af intranettets største styrker er, at det er bygget som en genkendelig SoMe-platform og kan bruges helt intuitivt. Det har derfor ikke været nødvendigt at “oplære” medarbejderne, der har været engagerede og motiverede til at bruge intranettet fra start.

Cphbusiness oplever i høj grad, at medarbejderne er tilfredse med intranettet. Det har gjort afstanden mellem organisationens enheder mindre og forbedret muligheden for at holde sig opdateret, finde oplysninger og være forbundet. Derudover er den interne tilfredshed med Cphbusiness generelt blevet forbedret, fordi intranettet har styrket organisationens mulighed for at kommunikere målrettet og effektivt.

Gennem processen var Compent lettilgængelige, effektive og gode til at overholde aftaler. De kunne se vores behov, men var også gode til at rådgive i forhold til vores ønsker
Anders Molls Axelsen, Kommunikationsmedarbejder