GI
Cases

GI.dk

Nyt WCAG 2.1 AA website på Umbraco

Grundejernes Investeringsfond arbejder for en løbende vedligeholdelse og udvikling af de private udlejningsejendomme, så ejendommenes økonomiske, arkitektoniske og miljømæssige værdi bevares og forbedres.

Som investeringsfond bidrager GI til et godt økonomisk fundament for enkelte udlejere og til videnskabelse, der kan hjælpe med at fremtidssikre og forbedre bygningerne.

I samarbejde med Compent har GI udviklet en ny hjemmeside, GI.dk, der ruster organisationen til en digital fremtid med bedre muligheder for at kommunikere effektivt og dele relevant viden.

WCAG - Tilgængelighedskrav

GI’s nye hjemmeside er udviklet i overensstemmelse med loven om tilgængelighed på web og mobil (WCAG-standarden, niveau AA). Dermed er hjemmesiden let at tilgå og tilgængelig for alle, herunder borgere med syns- og hørebesvær, hvilket giver en generelt forbedret brugervenlighed.

GI


Online kursustilmelding og publicering

Den nye hjemmeside er udviklet til at publicere og distribuere publikationer, hvilket gør det nemt at tilgå, downloade og bestille materiale fra GI. Med et system baseret på brugervenlighed og selvbetjening, kan brugere desuden tilmelde sig kurser og events, som GI kan styre online med automatiske notifikationer. På den måde lettes og effektiviseres det administrative arbejde, som ellers kan være både tids- og ressourcekrævende.

Et agilt samarbejde om udfordringer og behov

Hele udviklingsprocessen har budt på et tæt samarbejde i forskellige faser, der strækker sig over behovsafklaring til et prototypeforløb og en afsluttende designfase, hvor nye komponenter skulle tænkes ind. Desuden lå der en væsentlig opgave i integrationen med de bagvedliggende forretningssystemer, som skulle forenes med ønsket om at relancere i en langt simplere og mere brugervenlig udgave end tidligere.

Samme organisation i en mere synlig og tilgængelig udgave

Gennem samarbejdet med Compent har GI fået en ny hjemmeside, der gør det nemmere at kommunikere og bidrage med relevant indhold og viden. På den måde er GI blevet mere tilgængelig for brugere og offentlighed, der har fri adgang til organisationens indhold og kan betjene sig selv. Den nye hjemmeside har skabt mere synlighed omkring GI, der således er blevet endnu bedre rustet til at dele viden og skabe forbedringer i byggeriet.

Vores samarbejde med Compent har været ukompliceret og ligetil. De var gode til at forstå vores behov og føre dem over i den rette løsning. De har en solid teknologiforståelse og gav og modspil, når det var nødvendigt.
Henrik Nellager, IT-Chef