Team Danmark - automation, intranet og website

Samarbejde, Automation

teamdanmark.png
Team Danmark og Compent

Vi har arbejdet tæt sammen med Team Danmark siden 2009 og været en fast sparringspartner på en en lang række af deres digitaliserings indsatser.

Undervejs har vi samarbejdet med mange forskellige interessenter som Team Danmark-medarbejdere, sportsforbund, skoler og atleter, der alle har været aktive i transformationen.

Team Danmark har som mange andre af vore større samarbejdspartnere et fast allokeret team til at tage daglige IT-support opgaver.

Blandt de projekter, vi har gennemført sammen, er:

• Centraliseret AD-integreret kontaktsystem
 
• Samarbejde med forbund (Masterplan)
 
• Ansøgning til støtte under ungdomsuddannelse
 
• Supplerende undervisning (ansøgningsflow)
 
• Website for teamdanmark.dk
 
• Intranet baseret på Uintra.

Case: Team Danmark

Team Danmark begyndte at omlægge alle deres interne systemer til .NET i 2009, og Compent har været fast leverandør og sparringspartner siden begyndelsen.

Digitalisering af støttekoncept frem mod OL i Tokio 2020

De danske atleters succes i RIO blev i høj grad opnået takket være Team Danmarks skarpe fokus på at støtte de forbund og atleter, der havde de største chancer for at vinde.

Team Danmark arbejdede sammen med Compent om en digitalisering af hele forretningsgangen omkring udvælgelse og tildeling af støtte til forbund for at sikre, at midlerne bliver brugt bedst muligt. Desuden skulle der frembringes et transparent sammenligningsgrundlag mellem forbund og økonomiske prioriteringer.

Den nye version blev til som et resultat af evalueringer ude ved forbundene angående hvilke ønsker, de havde til den nye platform. En af de største styrker ved den tidligere platform var programmets transparens og Team Danmarks mulighed for at sammenligne forbund ud fra de samme kriterier. Dette er stadig en væsentlig del af den nye version, men samtidig er det blevet muligt at arbejde mere fleksibelt og løbende ændre og justere indsatser og mål. Med andre ord er det blevet nemmere at understøtte de behov, der er for at lave ændringer undervejs.

Kort fortalt fungerer Masterplanen ved, at Team Danmark opstiller ensartede mål for alle forbund, hvorefter de enkelte forbund elektronisk byder ind på, hvordan de vil opfylde målene. Masterplanen er et workflow-system, som gør det muligt for Team Danmark og forbundskonsulenterne at samarbejde elektronisk, indtil der ligger et juridisk grundlag. Det elektroniske grundlag underskrives så for en kontraktperiode, hvis forbundet bliver udvalgt til samarbejde. Efter underskriften kan der justeres på indsatser inden for den fastlagte ramme.
 
Den nye platform er MVC-baseret, og hele front-enden er udført med AngularJS. Derfor er den blevet langt hurtigere, og det er blevet muligt at ændre enkelte felter, der løbende gemmes. Hele integrationslaget med Team Danmarks andre systemer er også blevet ændret til en opdateret API-model. På den måde har programmet fået en renere snitflade til alle de andre systemer, som vi har udviklet til Team Danmark.

Compent er en af vore foretrukne leverandører - og en fast sparringspartner.

Thomas Penter, IT-chef, Team Danmark
Andre cases
linkedin twitter facebook arrow-left arrow-right