Blog

Sådan kommer I godt i gang med jeres IT-projekt

3. marts 2022 af Jeppe Basse

For at nå i mål med et digitalt projekt, er det vigtigt at få den rigtige start. Her giver vi en række tips til at komme godt i gang, så I får styr på de grundlæggende detaljer og sikrer, at forarbejdet er på plads, inden I kaster jer over udviklingen. Brug indlægget som rettesnor, når I tager fat på jeres næste IT-projekt.

Start med behovsafklaring

For at få succes med et digitalt projekt, bør I kende jeres succeskriterier og være helt skarpe på jeres behov. Hvis ikke I har afklaret organisationens behov, er det umuligt at bygge en løsning, der imødekommer dem. Kun med en grundig behovsafklaring, kan I undgå at træffe forkerte beslutninger og vurdere, om det projekt, I sætter i gang, er en god investering.

Fokusér på brugerne

Hvis ikke I er opmærksomme på brugerne og inddrager dem i projektet, risikerer I at bygge en løsning, som ikke bliver populær blandt dem, der skal bruge den. Selvom det altid er vigtigt at skabe løsninger, der er nemme at gå til, er det langtfra tilstrækkeligt at tænke på anvendelighed, når I udvikler digitale projekter. I er nødt til at tage udgangspunkt i de helt grundlæggende brugerbehov for at forstå, hvordan I imødekommer de opgaver eller mål, som løsningen skal understøtte.

Tag udgangspunkt i det vigtigste

Ofte leder en idé til en anden, og man bliver optaget af nye funktioner, der virker attraktive, men ikke nødvendigvis er lige relevante og tilfører projektet værdi. De teknologiske muligheder gør det svært at bevare overblikket, og det bliver vanskeligt at skelne mellem nice to have og need to have, når der skal træffes beslutninger. Man kommer nemt til at fokusere på features, og efterhånden som projektet vokser, træder de behov, man reelt søger at imødekomme i baggrunden. Derfor er det altid et godt råd at starte med de væsentligste behov først.

Work

Afvej projektstørrelse med budget og tidsrammer

Det er godt at være ambitiøse og realistiske på samme tid. For mange idéer kan lede projektet af sporet og gøre det overvældende og urealistisk at overholde budgettet og leve op til de planlagte tidsrammer. Et unødvendigt kursskifte kan koste tid og ressourcer, der både sænker progressionen og valideringen af det, der udvikles. Derfor bør I bygge mindre og verificere ofte, så I når i mål med det vigtigste uden at overskride budgetter og deadlines.

Tænk langsigtet og vælg den rigtige teknologi

Online teknologier udskiftes i høj hast, og der kan derfor være betydelige risici forbundet med at gøre et projekt afhængigt af en enkelt platformudbyder hvis man baserer sit projekt standardplatforme. Hvis man træffer kortsigtede beslutninger i forbindelse med IT-udvikling, risikerer man at opbygge teknisk gæld, der senere kan skabe en bekostlig refakturering af hele løsningen. Løsninger, der umiddelbart virker billige og nemme at implementere, kan på længere sigt blive dyre og besværlige at have med at gøre. Derfor er det vigtigt at have øje for, at digitale løsninger skal vedligeholdes, opdateres og i nogle tilfælde udskiftes. Tænk derfor langsigtet og benyt en servicearkitektur hvor løsningen er delt op i flere dele eller domæner, der gør det muligt at opdatere og udskifte enkeltdele hver for sig.

Få rollefordelingen på plads

Når I skal udvikle jeres digitale projekt, er det vigtigt at have en klar rollefordeling, så alle kender deres forpligtelser og ansvarsområder. Med en klar rollefordeling reducerer I risikoen for fejl og skaber en fælles forståelse for projektets progression. Lige som det siges, at for mange kokke fordærver maden, kan for mange projektarbejdere med uklare roller forhindre projektets fremgang og gøre mere skade end gavn. Samtidigt synliggør rollefordelingen mulige blinde pletter, så I sikrer, at der bliver taget hånd om alle ansvarsområder. Rollefordeling kan ændres over tid (f.eks. mellem opstart og service) og bør løbende revideres for at sikre en optimal fordeling af roller til projektet.

Husk at samarbejde og overvej allokeringsmodel

IT-projekter lider ofte under tab af værdifuld viden og ressourcer. Når en udviklingsproces sættes i gang, og der træffes til- og fravalg, opbygges der tavs viden om projektet, dets udvikling og progression. Denne viden taber I, hvis nogen i teamet skiftes ud, hvilket er særligt risikabelt i større projekter. Her ser man ofte flere projektansatte eller konsulenter forlade projektet efterhånden som problemerne vokser. På mindre projekter ser man typisk den projektansvarlige finde et nyt job eller give op på projektet, hvorved al viden om og ansvar for løsningen forsvinder. Her kan dokumentation, samarbejde og allokering af et fast service- og udviklingsteamteam hjælpe jer.