Blog

Mere tilgængelig version af udinaturen.dk

4. september 2023 af Jeppe Basse

Compent har sammen med Fellowmind netop udgivet en ny version af Udinaturen.dk i tæt samarbejde med Naturstyrelsen og Videnscenter om handicap. Med den nye version er det blevet meget lettere at søge tilgængelige naturoplevelser i hele landet på hjemmesiden udinaturen.dk.

For mennesker der lever med et handicap, kan der være barrierer, der gør det svært at bruge naturen, selvom man har lysten til at komme ud. Med den nye udgivelse "Natur for alle" er der lavet en ny indgang på udinaturen.dk der formidler tilgængelige steder i den danske natur, så det er lettere og mere overskueligt for personer med et handicap at tage ud i naturen. Ud over den nye indgang for tilgængelighed, har sitet også været igennem en større opdatering med WCAG 2.1 AA optimeringer - og brugertest for personer med handicap.

Ud i naturen
Frontløbere går tur ved Musholm - Foto af Marine Gastineau

På det nye udinaturen.dk kan man finde information om tilgængelighed i forhold til ruter og faciliteter. Man kan for eksempel søge efter ruter og udsigtstårne uden trin og trapper, handicaptoiletter, shelters med lift eller gulvudtræk - og ruter med lavt besøgsniveau. Søgemulighederne er udviklet med input fra mennesker med handicap og tilgodeser behov hos mennesker med både fysiske, sensoriske, kognitive og psykiske handicap i det projektet samarbejder med over 30 frivillige frontløbere, som er personer fra hele landet med handicap og interesse for naturen. Frontløberne inspirerer andre mennesker med handicap til at komme ud i naturen igennem deres personlige fortællinger og aktiviteter i lokalområdet.

Jeg er med til at arrangere ture for andre mennesker med handicap – både psykiske og fysiske handicap. Nu kan jeg udfordre mig selv med nye områder og tjekke, hvilke områder der er relevante at tage ud og undersøge, når jeg skal arrangere en tur. Det er vigtigt, at naturen er for alle, og vi får registreret de steder, hvor det kan lade sig gøre at komme på tur.
Rose-Maria Helle
Ud i naturen
Frontløberne i Natur for alle ved Musholm - Foto af Marine Gastineau

Øget tilgængelighed gennem nye data og beregningsmodeller

Udinaturen.dk er baseret på den offentlig tilgængelige og åbne FKG database. I forbindelse med dette projekt er det blevet tilføjet en lang række nye felter omkring tilgænglighed som kommuner, lodsejere m.f. kan tilføje decentralt.

Ud over at kunne vise disse tilgængelighedsinformationer på ruter, er det med den nye version af udinaturen.dk også blevet muligt at se lokationer på en rute (f.eks. parkeringsplads, handicaptoilet) samt at se hele rutens forløb og stigningsprocent vist som graf. Dette gør det nemt at finde en rute man kan være sikker på kan gennemføres med et handicap eller man kan vælge den del af ruten der passer ens behov og muligheder.

Tilgængelighedsopdateringen er således ikke kun en teknisk opdatering - men derimod baseret på en sammenstilling af milioner af højde- og breddegrads punkter i forhold til lokationer - data vi processeser i en lang række jobs der kører i baggrunden - og opdaterer udinaturen.dk mens der løbende kommer data ind fra hele landet.

Natur for alle kort
Eksempel på kort med faciliteter og højdekurve graf.
Vi ved, at mange gerne vil mere ud i naturen, men det har tidligere været svært at finde oplysninger om tilgængelighed. Nu kan man finde inspiration til planlægningen og informationer om fx hældningsgraden og længden på ruter, så man med ro i maven kan tage ud på tur – alene eller sammen med andre
Lærke Falstaff, projektleder for Natur for alle

Om projektet "Natur for alle":
Projektet ”Natur for alle” er støttet af AAGE V. JENSEN NATURFOND og Friluftsrådets Udlodningsmidler. Projektets styregruppe består af repræsentanter fra
AAGE V. JENSEN NATURFOND, Danske Handicaporganisationer, Friluftsrådet, Sammenslutningen af Unge med Handicap og Videnscenter om handicap. De nye tiltag på udinaturen.dk er udviklet i tæt samarbejde med Naturstyrelsen og GeoFA under GEO Danmark.