Intranet med umbraco

Introduktion

Umbraco er, hvad man kan kalde et klassisk system til webpublicering og præsentation. Det forbindes derfor ikke så ofte med intranetbrug, hvor funktioner som decentral administration, arbejdsgruppefunktionalitet, medlemsstyring, dokumenthåndtering og rettighedsbaseret søgning er blandt de mest centrale features. Dette betyder dog ikke, at Umbraco ikke kan anvendes til intranet, bare fordi alle features ikke kommer out-of-the-box i Umbraco. Om Umbraco er det bedste valg til Intranet afhænger derfor af, hvilke funktionelle behov man har til sit Intranet.

Baggrund
Før en beslutning kan tages om, hvad der er det rigtige system for et Intranet, er det måske væsentligt lige at forholde sig til de følgende domænebegreber: Ekstranet og internet, hvor et internet er vinduet udadtil (åbent for alle) og et intranet er lukket (bag firewall). Et ekstranet har mere karakter af et intranet, hvor dele af det bliver eksponeret udadtil via internettet.
 
I dag er det dog ofte en flydende grænse, og derfor ser man også tit, at opdelingen mellem intranet og internet bliver vanskelig, når der skal vælges platform til de to domæner. Det er netop fordi der også findes hele mellemzonen, kaldet ekstranet, som bliver mere og mere aktuel jo flere forretningsprocesser der flyttes online, og hvor skellet mellem hvad der er internt og eksternt bliver mere flydende.

Det langsigtede behov
Tilbage til beslutningen om valg af system til intranet og om hvorvidt Umbraco er et fornuftigt valg hertil. Det spørgsmål er der ikke noget fast svar på. Det afhænger af de forretningsmæssige krav og af hvilke tekniske features, der kan understøtte det. Det skal dog understreges, at det ikke som udgangspunkt behøver at være det system, der har flest matchende features, der er det bedste valg. Det vil snarere være det system, som har de bedste langsigtede fleksible muligheder for at understøtte behovet - enten ved at have det indbygget på en generisk måde eller ved at tilbyde en åben model for at kunne foretage en nem integration.

Ud fra ovenstående overvejelser kunne man tage et eksempel som AD-integration (Active Directory). Det er indbygget i SharePoint, men kræver lidt integration med Umbraco (custom user provider). Det er dog først rigtigt en sammenligning, når man sammenligner de øvrige behov, og selvfølgelig indgår væsentlige aspekter som licensomkostninger, hastighed, kompleksitet, fleksibilitet og så videre. Som udgangspunkt er der derfor ikke noget klart svar på, hvilket system der er bedst, hvilket leder frem til den næste naturlige tanke efter valg af platform: Skal man have ét CMS-system til at dække både intranet, ekstranet og internet?

Et eller flere management systemer
Enhver IT-chefs drøm er konsolidering på ét managementsystem. Det er nemmere at styre, billigere i licens, nemmere at forstå og skaber færre integrationsproblemer – i hvert fald på overfladen. Udfordringen som de fleste, der har været kastet ud i problematikken, kender, er, at man ofte har meget forskellige behov internt og eksternt, og så er der alt det, der ligger midt imellem (ekstranettet), samt det problem at det ene system passer perfekt til et specifikt formål, men måske står mere svagt på andre områder.

Med Umbraco kan det siges med sikkerhed, at det ofte vil være et godt valg til internet, såfremt man kan designe det med de indbyggede begrænsninger i platformen. Til intranet og ekstranet kræver det yderligere analyser af både behov og af den bredde af teknologier, der kan sammenkobles med Umbraco for at give den ønskede fleksibilitet.

Et eksempel på internet med Umbraco
Vi har udformet European Communication Office’s intra - og ekstranetportal baseret på Umbraco. Portalen er et omdrejningspunkt i ECO´s daglige arbejde og har hver dag mere end 3.000 registrerede besøgende. En lang række af de forskellige features, der findes her (arbejdsgrupper, kalender, dokumentbibliotek) fås også som standard i en lang række klassiske intranetplatforme som f.eks. Sharepoint. Problemet her var bare, at når man er en politisk organisation, findes der en lang række procedurebehov og indholdsmæssige behov, som kræver tilpasning. Med analysen kom man derfor frem til, at et system som Umbraco var det mest velegnede her, fordi Umbraco ikke er forbundet med store licensomkostninger, er nemt at tilpasse og er lynhurtigt og nemt at integrere til.

Intranet med Umbraco - eksempler
Andre blog indlæg
linkedin twitter facebook arrow-left arrow-right