Cirkulær e-commerce præsentation ved Umbraco Codegarden 2019

Modeindustrien står overfor et stort problem. Mode brands anvender klodens begrænsede resourcer og overproducerer for at skabe mere forbrug og vækst. På denne måde har de et troværdighedsproblem overfor forbrugerne der kræver mere ansvarlighed. Med andre ord: Det er tid til at ændre denne model. Her kan du se præsentationen omkring cirkulær ecommerce på Umbraco codegarden 2019.

På præsenationen ved Umbraco Codegarden 2019 viste vi sammen med Continued et eksempel på cirkluar ecommerce på den netop udgivede whitelabel platform Continued der er bygget med Umbraco som et centralt komponent. Vi talte om hvordan man bygger en infrastruktur til at cirkulere og spore unikke produkter med RFID chips.

Når den individuelle produktsporing er på plads, er der helt nye muligheder for at anvende kundedata til at forstå og estimere et produkts levetid. Med dette datagrundlag kan man også tale om helt andre kommercielle muligheder end dem der findes i et slut salg, hvor man i stedet kan tjene penge på produktet gennem hele levetiden af produktet. Hermed kan man optimere og utilisere produktet langt bedre og reducere den miljømæssige påvirkning af produktionen i stedet for blot at fokusere på at producere mere.

Codegarden 2019 - Cirkulær e-commerce

Se præsentation fra Vigga Svensson (Continued) og Jeppe Basse (Compent).

Andre blog indlæg
linkedin twitter facebook arrow-left arrow-right