Blog

Cirkulær e-commerce præsentation ved Umbraco Codegarden

20. juni 2019 af Jeppe Basse

Modeindustrien står overfor et stort problem. Mode brands anvender klodens begrænsede ressourcer og overproducerer. Forbrugerne kræver mere ansvarlighed. Med andre ord: Det er tid til at ændre denne model.

Præsentation af Vigga Svensson (Continued) og Jeppe Basse (Compent).

På præsenationen ved Umbraco Codegarden 2019 viste vi sammen med Continued et eksempel på cirkluar ecommerce på den netop udgivede whitelabel platform Continued der er bygget med Umbraco som et centralt komponent. Vi talte om hvordan man bygger en infrastruktur til at cirkulere og spore unikke produkter med RFID chips.

Når den individuelle produktsporing er på plads, er der helt nye muligheder for at anvende kundedata til at forstå og estimere et produkts levetid. Med dette datagrundlag kan man også tale om helt andre kommercielle muligheder end dem der findes i et slut salg, hvor man i stedet kan tjene penge på produktet gennem hele dets levetid. Hermed kan man optimere og utilisere produktet langt bedre og reducere den miljømæssige påvirkning af produktionen i stedet for blot at fokusere på at producere mere.