Blog

Umbraco Headless

7. marts 2018 af Vadym Matsukatov

Det største emne til dette års Umbraco Codegarden18 i slutningen af maj forventes at være Headless Umbraco. Vi har netop opgraderet vores interne baseline til Headless / .NET Core og beskriver her hovedpunkterne for, hvorfor du bør tænke en Headless arkitektur ind i dit næste Umbraco projekt.

Ny teknologi, en hurtigere Umbraco løsning og nemmere opgradering.

Et Headless CMS projekt betyder. at der er fjernet de klassiske bindinger mellem CMS platform og præsentationslag. Det betyder i praksis at front-end er adskilt fysisk fra back-end, og man kan derfor udvikle sit præsentationslag uafhængigt af CMS platformens version. Det giver en række indbyggede fordele i forhold til at kunne bruge nye teknologier. En CMS platform vil altid være bagud teknologimæssigt i forhold til frameworket, fordi der først udgives et framework (f.eks. MVC eller .NET Core) og først derefter kan alle de produkter, der er baseret på teknologien, tilpasses.

Det vil sige, at ved at basere et projekt på Headless, er det muligt at lave .NET core projekter med Angular2 som ellers ikke var muligt med et klassisk CMS setup. Da der inden længe formodentlig kommer en version 8 af Umbraco vil det også være nemmere at opgradere, fordi man kun vil skulle opgradere CMS delen og ikke web præsentationslaget.

Umbraco headless arkitektur

En skalérbar løsning

I forhold til performance, giver det mulighed for nemt at tilføje flere front-end servere, der med load-balancing kan håndtere langt større løsninger – og selv hvis front end skulle være spidsbelastet, vil det ikke påvirke webmasternes arbejde i back-end, da det kan placeres på en separat server instans.

Det vil også kunne lade sig gøre at lave en helt anden front-end i et hvilket som helst andet programmeringssprog, da der ikke er direkte sammenhæng mellem CMS og den implementerede løsning.

Ulemper ved Headless Umbraco

Der vil altid være argumenter for og imod en ny teknologitrend. Man kan sige argumentet mod Headless er det ekstra kompleksitetslag der nødvendigvis må tilføjes for at have en adskilt struktur. Der ligger derfor et arbejde i at lave den første løsning som Headless – men når først baselinen er lavet som Headless er der ikke det store overhead.

Vi har derfor valgt at lave alle nye projekter som Headless da det både giver en mere moderne løsning, udvikler tilfredshed da de kan benytte seneste teknologier og endeligt fordi det bliver en mere sikker og hurtig løsning med større fleksibilitet.